کسب پروانه فعالیت در حوزه خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی افتا

خبرها / امنیت
شرکت امن بان فناوری شریف موفق شد پروانه فعالیت در حوزه خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی ( تست نفوذ و Red Teaming ) افتا را از سازمان فناوری اطلاعات ایران کسب کند. گواهی تست نفوذ
ادامه مطلب