کسب پروانه فعالیت در حوزه خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی افتا

شرکت امن بان فناوری شریف موفق شد پروانه فعالیت در حوزه خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی ( تست نفوذ و Red Teaming ) افتا را از سازمان فناوری اطلاعات ایران کسب کند.
این پروانه کلیه خدمات ارزیابی امنیتی شرکت امن بان فناوری شریف را به همراه صلاحیت کارشناسان ارائه دهنده این خدمات در بر می‌گیرد.
پروانه آزمون و ارزیابی امنیتی افتا توسط شرکت های فعال در آموزش حوزه امنیت به “استناد قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران”، “وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” و “سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)” اخذ می‌گردد.