تمدید پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

شرکت امن بان فناوری شریف موفق شد پروانه فعالیت خود در حوزه خدمات عملیاتی افتا شامل آزمون و ارزیابی امنیتی، تست نفوذ و Red Teaming از سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز افتا را با موفقیت تمدید کند.
گواهی تست نفوذبرای مشاهده و اعتبار سنجی گواهی به اینجا مراجعه فرمایید.

از زحمات همکاران تیم تست نفوذ و سایر همکارانی که برای کسب و تمدید این گواهی زحمت کشیدند صمیمانه سپاسگزاریم.